ปัญหาตัวหนังสือสระลอย / สระจม / สระซ่อน ใน Photoshop วิธีแก้ไขง่าย ๆ ใน 1 นาที